Privacy statement

Privacy statement

Mediaopvoeding.nl respecteert de privacy van alle bezoekers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om:

  • uw vraag te beoordelen
  • uw vraag te beantwoorden
  • eventueel de daaruit voortvloeiende correspondentie te voeren.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Mediaopvoeding.nl verkoopt uw gegevens niet

Mediaopvoeding.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of weggeven en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij de beantwoording van uw vraag (de deskundigen). Onze deskundigen zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw emailadres blijft alleen bekend bij de redactie van mediaopvoeding.nl en wordt niet aan de deskundigen verstrekt.

Cookies

Deze site gebruikt cookies ter voorkoming van misbruik (zoals spam) en problemen (zoals meervoudig ingezonden vragen).

Links

Bij links naar sites van derden dient u het privacy-beleid van deze sites te raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen. Het privacy-beleid van Mediaopvoeding.nl is hier niet op van toepassing.

Besluit

Mediaopvoeding.nl kan haar privacy-beleid wijzigen zonder dat bezoekers daar persoonlijk van op de hoogte worden gesteld. Eventuele wijzigingen worden gemeld op de pagina die u nu leest.

Heeft u nog vragen over het privacy-beleid van Mediaopvoeding.nl, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.