Zijn er lespakketten over pesten via Ping?

Pesten

Zijn er lespakketten over pesten via Ping?

Is er informatie voor ouders en kinderen (lespakket) over pesten via Ping?

[naam en adres bekend bij redactie]

Er zijn geen speciale lespakketten of andere materialen met informatie over pestgedrag van kinderen via Ping.

Gelukkig is er wel veel bekend over cyberpesten in het algemeen, en daar zijn ook lessen over. Bijvoorbeeld:

Cyberpesten

Uit onderzoek weten we dat cyberpesten net als gewoon pesten regelmatig voorkomt en dat kinderen het ook erg vervelend vinden. (Al moet je wel oppassen om niet élke vervelende opmerking of misplaatste grap meteen 'pesten' of 'cyberpesten' te noemen. Zie het artikel Cyberpesten op Ouders Online.)

De pester is altijd op afstand en vaak ook niet direct bekend bij het kind dat online gepest wordt. Het online gepeste kind voelt zich daardoor nog kwetsbaarder dan bij 'gewoon pesten' al het geval is. Pesters voelen zich daarentegen sterker door hun anonimiteit en zijn geneigd om eerder en hardere dingen te zeggen dan in het echt.

Wat kun je doen?

Een goede aanpak van cyberpesten begint altijd bij het gepeste kind. Dat moet ergens z'n verhaal kwijt kunnen en zich gehoord voelen, bijvoorbeeld bij een ouder, leerkracht, vertrouwenspersoon of een oudere broer of zus.

Daarna is een gezamenlijke aanpak van ouders en school gewenst, omdat het pesten consequenties heeft voor beide omgevingen van het kind: het gezin thuis en de schoolklas.

Speciale interventies om cyberpesten tegen te gaan zijn er nog niet of nauwelijks, net zo min als algemeen aanvaarde richtlijnen of protocollen om digitaal pesten via de school aan te pakken. Zie o.a.: het internet-dossier 'Pesten' van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Pestprotocol

In het algemeen wordt aangeraden om cyberpesten hetzelfde aan te pakken als gewoon pesten. In het onderwijs moet cyberpesten daarom onderdeel zijn van het pestprotocol. In de lessen moeten kinderen leren over de gevaren van internet, de effecten van cyberpesten en moeten ze afspraken maken over hoe ze met elkaar omgaan.

De bovengenoemde lespakketten kunnen daarbij behulpzaam zijn. Een erkende, effectieve aanpak van pesten in het algemeen, is de PRIMA-methode.

afbeelding van Peter Nikken
Peter Nikken
Prof. dr. Peter Nikken (1960) is psycholoog en gespecialiseerd in de invloed van media op de ontwikkeling van kinderen. Hij is bijzonder hoogleraar Mediaopvoeding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (ESHCC). Daar houdt hij zich in het bijzonder bezig met hoe ouders hun kinderen begeleiden bij het gebruik van de media en welke ondersteuning ouders bij de mediaopvoeding kunnen gebruiken.
Meer over deze deskundige

Reacties

Reageren

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
CAPTCHA
Voer de tekens uit de afbeelding in om te bewijzen dat je geen spamprogramma bent.
Beeld-CAPTCHA
Voer de bovenstaande tekens in.