Over 'geweld', met name in games, is altijd veel discussie. Vooral als er weer eens een schiet-incident op een Amerikaanse school heeft plaatsgevonden. De dader bleek meestal te gamen, waarbij het vaak om gewelddadige games ging. Zijn gewelddadige games daarom per definitie slecht? Nee, niet per definitie. Leiden ze altijd tot agressief gedrag? Nee, niet altijd. De relatie tussen gewelddadige games en daadwerkelijk gedrag is nogal ingewikkeld.

Uit onderzoek is gebleken dat gewelddadige games vooral op korte termijn kinderen kunnen beïnvloeden. Dat kan zich bijvoorbeeld uiten in:

  • geëmotioneerd zijn;
  • druk of onrustig gedrag vertonen;
  • moeite hebben met concentreren;
  • snel geïrriteerd zijn.

Op langere termijn zijn effecten op gedrag en houding minder sterk aangetoond, maar ze kunnen ook niet helemaal uitgesloten worden. Een van de mogelijke effecten is desensitivering, oftewel minder gevoelig worden, met name voor geweld, als je vaak naar gewelddadige films kijkt, of vaak gewelddadige games speelt.

Overigens is 'geweld' natuurlijk alom tegenwoordig. Niet alleen in games, maar ook in de krant en op het journaal. Hoe ga je dáármee om? De bijbehorende vragen komen hieronder aan de orde.