Privacy-beleid
Mediaopvoeding.nl respecteert de privacy van alle bezoekers en behandelt de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk. Bij het stellen van een vraag dient u persoonlijke gegevens in te vullen. Wij gebruiken deze om:

  • uw vraag te beoordelen;
  • uw vraag te beantwoorden;
  • eventueel de daaruit voortvloeiende correspondentie te voeren.

Persoonlijke gegevens
De hoofdredactie geeft de persoonlijke gegevens uitsluitend door aan de deskundigen die betrokken zijn bij de beantwoording van uw vraag. Onze deskundigen zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw emailadres blijft alleen bekend bij de redactie van Mediaopvoeding.nl en wordt niet aan de deskundigen verstrekt. De deskundigen geven antwoorden op basis van wetenschappelijke inzichten. Zij zijn onafhankelijk en niet gebonden aan de meldcode. Het blijven echter adviezen. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de gevolgen in de praktijk. 

Cookies
Deze site gebruikt cookies ter voorkoming van misbruik (zoals spam) en problemen (zoals meervoudig ingezonden vragen).

Lees meer over deze website.