Mediaopvoeding.nl is dé vraagbaak voor ouders en professionals voor vragen over media en mediagebruik van kinderen.

Opvoedinformatie Nederland is websitebeheerder van Mediaopvoeding.nl en verantwoordelijk voor het beantwoordingsproces van vragen. De hoofdredactie is inhoudelijk verantwoordelijk en bestaat uit Henk Boeke, Justine Pardoen (Ouders Online/Bureau Jeugd en Media) en Peter Nikken (het NJi). Opvoedinformatie Nederland en de hoofdredactie van Mediaopvoeding.nl helpen ouders niet alleen bij het beantwoorden van vragen, maar zorgen ook dat de informatie in deze antwoorden voor álle ouders beschikbaar is. Dit door antwoorden te verwerken in Opvoeden.nl, de website over opvoeden, opgroeien en gezondheid. Mediaopvoeding is daar een standaard onderdeel van, want onder opvoeden valt óók mediaopvoeding.

Privacy-beleid
Mediaopvoeding.nl respecteert de privacy van alle bezoekers en behandelt de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk. Bij het stellen van een vraag dient u persoonlijke gegevens in te vullen. Wij gebruiken deze om:

  • uw vraag te beoordelen;
  • uw vraag te beantwoorden;
  • eventueel de daaruit voortvloeiende correspondentie te voeren.

Persoonlijke gegevens
De hoofdredactie geeft de persoonlijke gegevens uitsluitend door aan de deskundigen die betrokken zijn bij de beantwoording van uw vraag. Onze deskundigen zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw emailadres blijft alleen bekend bij de redactie van Mediaopvoeding.nl en wordt niet aan de deskundigen verstrekt. De deskundigen geven antwoorden op basis van wetenschappelijke inzichten. Zij zijn onafhankelijk en niet gebonden aan de meldcode. Het blijven echter adviezen. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de gevolgen in de praktijk. 

Websitestatistieken
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om de site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Om beter aan te sluiten op de informatiebehoefte en het zoekgedrag van de bezoekers van deze website, houden we bezoekersstatistieken bij. Deze informatie is volledig geanonimiseerd. Het IP-adres wordt niet opgeslagen of gebruikt ter identificatie van individuele personen.
Mochten er wijzigingen zijn in het bovenstaande beleid dan vindt u die terug op deze pagina.

Cookies
Deze site gebruikt cookies ter voorkoming van misbruik (zoals spam) en problemen (zoals meervoudig ingezonden vragen).

Gebruikersdoel
Persoonlijk gebruik van de informatie en adviezen op deze site is toegestaan. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de uitwerking en gevolgen van deze adviezen in de praktijk. Mediaopvoeding.nl is ontwikkeld met publiek geld en dus mag de informatie verspreid worden via andere kanalen. Hier gelden gebruiksvoorwaarden voor. Lees deze vooraf goed door en neem bij vragen contact op met Opvoedinformatie Nederland via 088-11 80 200 of contact@opvoedinformatie.nl.

Vragen
Wilt u een vraag stellen aan de deskundigen van Mediaopvoeding.nl? Ga dan naar het vraagformulier. Heeft u een andere vraag over Mediaopvoeding.nl? Ga dan naar het contactformulier of bel naar 088-11 80 200.