Leeftijd:

0-18 jaar

Categorie:

Pesten

Waar kunnen basisscholen terecht voor een pestprotocol dat ook rekening houdt met mobiele telefonie en cyberpesten? Zijn er protocollen van de overheid of schoolorganisaties voorhanden?

Het antwoord van de deskundige

We moeten u helaas teleurstellen: er is niets kant-en-klaars waar we u naar kunnen verwijzen. Noch de overheid, noch Kennisnet (de aangewezen instanties in dit geval) hebben iets voorhanden waarvan u gebruik kunt maken. Wel zijn er natuurlijk bestaande pestprotocollen van specifieke scholen beschikbaar (ook via internet) die je als startpunt of inspiratiebron zou kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld:

Naschrift - 22 september 2015

De bovenstaande tekst dateert uit 2011. Inmiddels is de situatie iets veranderd: de overheid heeft nu afgesproken met de sectorraden (PO-Raad en VO-Raad) dat zij het aanspreekpunt zijn voor scholen, om hen te ondersteunen. Zie: Aanpak pesten en cyberpesten. Overigens zijn wij geen voorstander van het gebruik van standaardprotocollen. Het gaat om het proces, dat je gezamenlijk - als school - door moet gaan om zo'n protocol te maken. Een protocol is het eindresultaat van samen bedenken wat je belangrijk vindt, wat je kinderen wilt doorgeven aan normen, en hoe je als school ervoor gaat zorgen dat je dat bereikt. Dus niet iets wat je met knippen en plakken overneemt van iemand anders. Dat wordt een dode letter, die in een la verdwijnt, zonder dat het klimaat op school écht verandert.

U kunt hieronder reageren op het artikel of u kunt zelf een vraag stellen aan een deskundige. Lees voor het stellen van een vraag ons privacystatement.

Reageer