Leeftijd:

0-18 jaar

Trefwoorden:

social media, facebook

Een oom van mijn dochters had foto's van ze genomen en die op zijn Facebook gezet. Zonder dat ik het wist. Toen ik het ontdekte, heb ik hem vriendelijk gevraagd die foto's te verwijderen, maar dat weigert hij.

Wat kan ik doen in deze situatie?

Het antwoord van de deskundige

We krijgen de laatste tijd steeds vaker vragen van ouders die iets dergelijks meemaken. Variërend van ex-partners tot (schoon)ouders, ooms en tantes, die tegen je zin foto's van je kinderen op Facebook zetten. Vooral bij familieleden (en ex-familieleden) doet dit probleem zich dus regelmatig voor. Maar ook bij buren komt het voor. En bij klasgenoten die elkaar willen pesten, maar dat is weer een heel ander verhaal.

Het onderliggende probleem is dat er sprake is van een verstoorde verhouding, of een conflict, tussen de ouders en hun (al of niet ex-) familieleden of buren. In het normale geval, bij een goed contact, los je zo'n probleem immers op door er gewoon over te praten, waarna in goed overleg de foto's verwijderd worden. Maar soms gaat het dus niet zo gladjes, zoals bij u. Wat dan?

Adviezen

  • Probeer altijd eerst om de échte oorzaak van het probleem aan te pakken. Dus om de onderlinge verhoudingen te verbeteren, en eventuele conflicten op te lossen. Doe daar wat aan! Dat is in het belang van alle betrokkenen, het maakt alle levens aangenamer, en dan lost zo'n foto-probleem zich uiteindelijk vanzelf op.
  • Laat eventueel een neutraal familielid bemiddelen, in plaats van zelf de discussie aan te gaan.
  • Als de relatie op zich wel goed is, maar als de andere partij domweg niet begrijpt waarom je die foto's weg wilt hebben, kom dan met overtuigende argumenten. Bijvoorbeeld:
    • dat de kinderen er later last van kunnen krijgen. Nu vinden ze het misschien leuk om online te staan, maar als ze ouder zijn (als tiener, puber of jongere) kunnen ze zich misschien doodschamen. Of gepest worden, met hun 'grappige' poses.
    • dat veel kinderporno gefabriceerd wordt met knippen en plakken op basis van bestaand materiaal. Met name op basis van online-beelden van kinderen. Niemand wil zijn kinderen of kleinkinderen toch in zulke poses of situaties zien? Of bedenken dat anderen ze zo zien?
  • Je kunt je kind een brief laten schrijven (als het daar oud genoeg voor is), in de trant van: "Ik moet elke avond huilen omdat u mij op Facebook hebt gezet". Beetje hard, maar het werkt vaak wel.
  • Als niets werkt, kun je aan Facebook vragen om de foto's te laten verwijderen.

Contact met Facebook

Facebook heeft helaas geen telefoonnummer, en geen helpdesk, maar wel mogelijkheden om online een verzoek in te dienen om foto's te verwijderen.

Wanneer het gaat om schending van copyright, is Facebook doorgaans makkelijk in beweging te krijgen. Maar voor u is dat niet van toepassing, omdat de oom (uw broer, of de broer van uw man) de foto's zelf gemaakt had. Het zijn zijn eigen foto's, en niet die van u. In dat geval kunt u een beroep doen op het schenden van de privacy van uw kinderen.

Facebook maakt wel een afweging hoe erg de privacy-schending is. Aanvankelijk dachten we dat het alleen maar zou gaan om naakte kinderen, maar in de praktijk valt dat wel mee. Het zou voldoende moeten zijn als u zegt dat uw kind onvrijwillig in beeld was.

Privacy-schendingen kunt u melden via de pagina Privacyrechten voor afbeeldingen.

We wensen u succes!

U kunt hieronder reageren op het artikel of u kunt zelf een vraag stellen aan een deskundige. Lees voor het stellen van een vraag ons privacystatement.

Reageer