Bij ons op school zijn we het jaar vervelend geëindigd. Er is ruzie ontstaan tijdens het afscheid van een collega. Kinderen uit de groepen 6-7-8 hebben behoorlijk ruzie gekregen. Mijn collega uit groep 7 is er tussen gesprongen en het is geëscaleerd. Hij is geslagen en uitgescholden door een leerling uit groep 8. Een jongen uit een heel speciaal gezin. Het is een dreigende jongen. Misschien speelt cultuur mee. Hij is Turks. De wijk is ook al erg bijzonder. Een erg laag sociaal milieu. Er bleef lang een dreigende sfeer hangen. In de loop van de middag is alles iets weggezakt. De politie en hulpverlener van moeder en leerling zijn geweest. Na gesprekken ging het weer. De leerling mocht vandaag niet meer op school komen. Maar nu is over mijn collega, die actie ondernam, met naam en toenaam een haatmelding op Facebook gezet. Door een leerling uit groep 8. Met het verzoek te liken. Verschillende leerlingen hebben geliked. Ik vind dit niet kunnen en we moeten er iets mee. Gaan we volgend jaar ook doen. Maar ook nu richting alle ouders. Er gaan namelijk veel verhalen rond. Wat adviseren jullie?

Het antwoord van de deskundige

Hè, wat een akelig einde van het schooljaar... Jammer. We hopen dat u straks wel van een fijne zomervakantie kunt genieten en lekker kunt uitrusten van alle spanningen en inspanningen. Wat uw vraag over Facebook betreft: zo'n pagina geldt als smaad (als hij openbaar is) en dat is strafbaar. Er zijn inmiddels ook al werknemers ontslagen (met goedkeuring van de rechter) voor dat soort akkefietjes.

Aangifte doen

De school zou dus aangifte kunnen doen. Daarvoor moet de pagina nog wel even online blijven, anders kan de politie geen onderzoek doen. In ieder geval is het goed om de politie erbij te betrekken: de wijkagent kan misschien ook aan het begin van het nieuwe schooljaar in de bovenbouwklassen komen, om de leerlingen duidelijk te maken dat dit strafbaar is, en dat zulk gedrag wel degelijk gezien wordt, en gevolgen kan hebben. Het is belangrijk dat de politie en school hier samen in optrekken. Daarom maken veel scholen afspraken met de politie, in het kader van het veiligheidsplan. Sociale media hoort daar een onderdeel van te zijn, daar kun je in deze tijd niet meer omheen.

Meer dan juridisch

Maar op een basisschool speelt natuurlijk veel meer dan louter de juridische kant van de zaak. Iedereen moet zich prettig en veilig kunnen voelen. Dat is niet alleen een kwestie van regels stellen (en handhaven) maar vooral ook een open gesprek voeren over wat kinderen via sociale media doen.

Wat goed werkt

Wat in de praktijk een goede aanpak blijkt, is dat je aan de slag gaat in de les om met media mooie dingen te maken, bijvoorbeeld in het kader van een goede-doelenproject. Tijdens zulke lessen kun je ook de grenzen van online gedrag aan de orde stellen. Wat mag wel en wat mag niet? De 'regels' krijgen dan een veel natuurlijker plek.

Meer informatie

Voor meer informatie hoe je dat allemaal aan zou kunnen pakken, kunt u opnieuw contact met ons opnemen. Wij kunnen onder andere adviseren over:

  • de communicatie met de ouders en de politie;
  • het integreren van sociale media in het veiligheidsplan;
  • het ontwikkelen van media-lessen.

Daarnaast kunnen wij ook docenten leveren die zelf (media-)lessen kunnen geven, en die ruime ervaring hebben met het soort kinderen waar u mee werkt.

U kunt hieronder reageren op het artikel of u kunt zelf een vraag stellen aan een deskundige. Lees voor het stellen van een vraag ons privacystatement.

Reageer