Leeftijd:

13-16 jaar

Trefwoorden:

beeldscherm

Ik heb een zoon van 16. In de vakantie zit hij het liefst elke dag, de hele dag, achter een of ander beeldscherm. Als ik die tijd inkort, zegt hij dat hij niets anders te doen heeft. Bovendien wil hij weten waarom het schadelijk is om de hele dag achter een beeldscherm te zitten. Zijn vader doet dat tenslotte ook op z'n werk. Het veroorzaakt geen problemen met huiswerk o.i.d., dus zijn vraag is niet onterecht. Graag uw commentaar hierop.

Het antwoord van de deskundige

De (mogelijke) schadelijkheid zit 'm onder andere daarin dat het van kwaad tot erger kan gaan. Misschien dat er nu nog geen problemen zijn met school of sociale contacten, maar dat kan nog komen. Oftewel: er bestaat een risico op verslaving. Het hoeft niet, maar het kan. (Wat de akelige gevolgen van een echte verslaving kunnen zijn, hoeven we u waarschijnlijk niet uit te leggen. Verslaving kan je hele leven ontwrichten.) Hoe dat precies in elkaar zit, dus wie er wel verslaafd raakt en wie niet, en waarom of waardoor, is nog niet goed duidelijk. Daar spelen enorm veel factoren een rol bij, waarvan het effect per factor nog onvoldoende bekend is. (Denk aan: genetische factoren, de rol van de ouders, de aard van de games of de internet-toepassingen, etc.) Het ziet er echter naar uit dat strenge regels stellen (over de tijdsbesteding) het risico op een latere verslaving wél vermindert op jonge leeftijd, maar niet als een kind al ouder is. Dan kan het zelfs een averechts effect hebben. (Opnieuw: het kan, maar het hoeft niet.)

Volwassenen

De vergelijking met volwassenen gaat om meerdere redenen niet op. Ten eerste functioneren de hersenen van volwassenen anders dan die van pubers. Puberhersens zijn bijvoorbeeld veel gevoeliger voor beloningsprikkels dan de hersens van volwassenen. Ten tweede heeft uw man al een opleiding afgerond - neem ik aan - en een baan.

Geen probleem

Aan de andere kant: als zijn gedrag geen problemen oplevert, en hij zijn huiswerk maakt, en afspraken nakomt, en ook nog wel eens uitgaat, en vrienden heeft, en aan sport doet, etc., dan is er ook geen probleem.

Wat kun je doen?

In een eerder artikel over dit onderwerp zeiden we al dat het in het algemeen positief werkt als ouders zich verdiepen in het internet- en game-gedrag van hun kinderen. Dan kunnen ze daarover goede en zinvolle gesprekken met ze hebben. Over hoe internetten en gamen je gevoel voor tijd verandert bijvoorbeeld. Maar ook: over hoe fijn het is om je te kunnen verliezen in een game. Over hoe je je tijdsbesteding in de gaten houdt om te voorkomen dat het ten koste gaat van iets anders. Maar ook over hoe bijzonder het is om online samen te werken met anderen, zonder dat je deze mensen in het echt kent. Het belang van zulke gesprekken wordt bevestigd door onderzoek. Het blijkt dat je daardoor het vermogen tot zelfregulering vergroot, waardoor de kans op internet- en game-verslaving daalt.

U kunt hieronder reageren op het artikel of u kunt zelf een vraag stellen aan een deskundige. Lees voor het stellen van een vraag ons privacystatement.

Reageer