Leeftijd:

13-16 jaar

Categorie:

Overig

Heeft u tips voor mij hoe ik mijn zoon kan beschermen tegen die vreselijke tv-programma's over de lage moraal in Nederland? Hij is 14 en met alle jongens onder elkaar gaat het alleen nog maar over programma's als Oh Oh Cherso, De Villa, Brabantse nachten, etc. Vreselijk. Zo is hij volstrekt niet opgevoed, maar ik merk dat je als ouders vrijwel geen invloed meer hebt. Nu wil hij ook nog die films zien van New Kids en dat zien ze al op internet. We hebben alles geprobeerd, verbieden, praten, etc. Hij mag het niet nadoen, maar je merkt dat al zijn vrienden (en jonger) steeds asocialer worden. In wat voor moraal leven we tegenwoordig, doodeng. Mijn vriendinnen hebben het al opgegeven, maar ik kan me er niet bij neerleggen dat dit soort gedrag normaal gaat worden.

Het antwoord van de deskundige

Ik kan me uw zorgen heel goed voorstellen maar uw aanpak werkt dus niet. Ik zal u uitleggen waardoor dat komt. Daarna zal ik aangeven wat u wél zou kunnen doen.

Afzetten tegen de ouders

Om te beginnen moet u zich realiseren dat uw zoon niet de enige is die zich op deze leeftijd wil afzetten tegen het ouderlijk gezag. In de ontwikkeling van kinderen is het 'normaal' dat zij rond deze leeftijd op zoek gaan naar sensationele dingen die in het gewone leven als asociaal, grensoverschrijdend, of ongeaccepteerd worden gezien. Hoe vervelend dit ook is voor ouders en leerkrachten; pubers willen zich nu eenmaal losmaken van hun ouders. Ze gaan op zoek naar hun eigen normen en grenzen. Dat is onderdeel van het opgroeien, want als ze volwassen zijn, moeten ze hun eigen normen en waarden hebben ontwikkeld over wat ze acceptabel of juist ongewenst vinden.

Vooral jongens

Vooral jongens bezondigen zich in de puberteit vaak aan allerlei vormen van grensoverschrijdend gedrag, zoals overmatig drankgebruik, vandalisme, of het bezorgen van overlast. Dat heeft twee belangrijke oorzaken:

  • ten eerste laten ze zich vooral door hun gevoel leiden, waarbij ze de gevolgen van hun handelen nog niet goed kunnen overzien, en er ook nog niet goed over na kunnen denken. Ze snappen dus eigenlijk niet zo goed wat ze doen;
  • ten tweede speelt de vriendenkring waarin ze verkeren een belangrijke rol. De groep, en de bijbehorende groepsnormen, staan centraal. Ook weer zonder dat ze daar goed over nadenken.

Balans vinden

Voor ouders kan deze periode behoorlijk lastig zijn. Dat betekent echter niet dat u het op zou moeten geven. Blijf uw zoon bijbrengen wat u zelf belangrijk vindt. Daarbij moet u een balans zien te vinden tussen het stellen van regels enerzijds en het behouden van een positieve vertrouwensband anderzijds. In de praktijk betekent dat het volgende:

  • films en tv-programma's met een leeftijdsaanduiding van 16 kunt u gewoon verbieden. Leg uit wat u van die programma's vindt, en waarom uw zoon van 14 er nog niet aan toe is;
  • films en tv-programma's met een leeftijdsaanduiding van 12 kunt u niet verbieden, maar u kunt wel proberen om de normen en waarden die in die programma's getoond worden, ter discussie te stellen. Probeer daarbij tegelijk ook te luisteren naar uw zoon en vraag hem waarom hij programma's als "Oh Oh Cherso" zo leuk vindt;
  • stimuleer uw zoon om na te denken over wat hij eigenlijk voelt bij "Oh Oh Cherso", etc. Wat vindt hij er zelf van, en wat vinden zijn vrienden dat hij ervan zou moeten vinden? Zo wordt hij zich bewust van zijn eigen emoties, en van zijn positie in de groep;
  • beloon uw zoon (met aandacht, instemming, enthousiasme, etc.) zodra u merkt dat hij afstand kan nemen van de programma's waar u moeite mee heeft. Elke keer dat hij - al is het maar een beetje - aangeeft dat niet alles 'gewoon' is, kunt u dat prijzen;
  • maak afspraken met de ouders van de vrienden van uw zoon.

Andere ouders

Met de ouders van de vrienden van uw zoon kunt u afspraken maken over wat de groep wel mag doen en wat niet. Dat zullen regels zijn over films en televisie, maar het kan ook gaan over drankgebruik, uitgaan, huiswerk maken, enzovoorts. Als u die afspraken gezamenlijk maakt, is het makkelijker om iedereen daar aan te houden. Samen met de andere ouders kunt u ook zicht krijgen op de samenstelling van de vriendengroep. Het is dan goed om te weten wie binnen de groep 'meelopers' zijn en wie 'voorlopers' zijn.

Ik wens u veel succes!

U kunt hieronder reageren op het artikel of u kunt zelf een vraag stellen aan een deskundige. Lees voor het stellen van een vraag ons privacystatement.

Reageer