Leeftijd:

0-18 jaar

Categorie:

Geschiktheid , Gezondheid

Trefwoorden:

Kijkwijzer, drukte, ADHD

Ik heb 3 kinderen, in de leeftijd 5 (bijna 6), 8 (bijna 9) en 10 jaar. Ze vinden het alle drie leuk om televisie te kijken. We hebben een schema ontwikkeld zodat ze weten wie er aan de beurt is met kiezen wat er op televisie komt. Ze mogen 's morgens een half uurtje kijken (voor school) en vanaf 17.00 tot 18.00. Daarna gaat de televisie aan voor het jeugdjournaal en van 19.00 tot 20.00 kan er weer gekozen worden. Ik sta echter niet achter de keuze van de zenders. Ik heb zelf een hekel aan de drukke series op Nickelodeon wat voornamelijk Amerikaans is. Ik heb veel liever de programma's op Ned. 3. Bovendien denk ik dat die drukke programma's niet voor alle kinderleeftijden geschikt zijn. Ik vraag me überhaupt af of het wel goed is dat kinderen hiernaar kijken. Ik probeer ze te bewegen om iets anders te kiezen, maar zij vinden het leuk en ik erger me groen en geel. Hoe kan ik hier mee omgaan?

Het antwoord van de deskundige

We kunnen ons heel goed voorstellen dat u zich ergert. U moet zich echter wel realiseren dat dit een probleem van alle tijden is, en dat het gedeeltelijk ook een generatieprobleem is. Veel kinderen en jongeren hebben nu eenmaal een hogere 'prikkeltolerantie' (én prikkelbehoefte) dan de meeste volwassenen. Onze ouders vonden het ook niet prettig als wij harde popmuziek draaiden... Tot zover uw ergernis. Nu uw vraag in hoeverre het eigenlijk schadelijk is voor kinderen om drukke programma's te zien.

Kijkwijzer

In principe kunt u vertrouwen op de classificatie van de Kijkwijzer. Als die zegt dat een tv-programma geschikt is vanaf een bepaalde leeftijd (of beter: dat een bepaald programma niet schadelijk is van de aangegeven leeftijd, want de Kijkwijzer zegt alleen iets over mogelijke schadelijkheid en niets over geschiktheid) dan kunt u daarop vertrouwen. Er ligt wetenschappelijk onderzoek aan de Kijkwijzer-classificatie ten grondslag, en de programma's worden objectief beoordeeld aan de hand van uitvoerige vragenlijsten. Weliswaar hanteert de Kijkwijzer geen apart criterium "druk" (omdat drukke programma's niet per definitie schadelijk zijn) maar er is bijvoorbeeld wel een criterium "agressie", wat daar redelijk dicht bij in de buurt komt.

Creativiteitsontwikkeling

Drukke programma's zijn dus niet per definitie schadelijk maar ze hebben wel nadelen. Vooral: dat kinderen door veel actie en snelle montage, etc. te weinig rust krijgen om zich voldoende te identificeren met hun held, en daarover te reflecteren (rustig na te denken). Drukke tv is daardoor niet gunstig voor de creativiteitsontwikkeling. Dit is ooit geconstateerd door professor Patti Valkenburg van de Universiteit van Amsterdam, die hier onderzoek naar heeft gedaan (en erop gepromoveerd is). Kortom: probeer wel uw subjectieve afkeuring (ergernis) te scheiden van de objectieve constatering dat drukte niet per definitie schadelijk is (maar wel ongunstig voor de creativiteitsontwikkeling). Vervolgens kun je je natuurlijk afvragen wat dat in de praktijk betekent. Hoe kunt u zich nu het beste opstellen tegenover uw kinderen en die programma's?

Praktische adviezen

In ieder geval is het goed dat u op dit moment al zo'n strak regime hanteert voor de tijden waarop er gekeken mag worden. Uit onderzoek blijkt dat 'regels stellen' (en handhaven) een gunstige uitwerking heeft op de ontwikkeling van jonge kinderen. Ook is het goed om uw eigen bezwaren kenbaar te maken, en erover te praten. Dan weten ze hoe u er tegenover staat, wat toch blijft hangen. Helemaal verbieden om te kijken naar Nickelodeon etc. (en alleen maar 'verantwoorde' programma's op Ned.3 etc. te tolereren ) zouden we niet willen aanraden. Want als kinderen niet kunnen meepraten met hun leeftijdgenoten, over de programma's die iedereen ziet, dan kan dat óók schadelijk zijn. Overigens lijken er wel aanwijzingen te zijn dat drukke tv-programma's ADHD in de hand kunnen werken, maar daarbij gaat het om jongere kinderen dan die van u.

U kunt hieronder reageren op het artikel of u kunt zelf een vraag stellen aan een deskundige. Lees voor het stellen van een vraag ons privacystatement.

Reageer