Leeftijd:

0-18 jaar

Trefwoorden:

lvb

Ik werk in een zorginstelling en ik zou graag willen weten in hoeverre begeleiders van jongeren met een licht verstandelijke beperking het recht hebben om hun internet-gebruik te monitoren (dus meelezen of browsergeschiedenis checken) als zij vermoeden dat er dingen mis kunnen gaan. Bijvoorbeeld wanneer er signalen zijn van ongezond media-gebruik, zoals contact met een loverboy.

Het antwoord van de deskundige

Uw instelling zal zich in ieder geval aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) moeten houden. Die geldt voor alle Nederlanders, dus ook voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (kortweg LVB-jongeren). Er moet dus een 'wettelijke grondslag' zijn, en een 'legitiem doel'.

Dat betekent dat u en uw collega's niet zomaar alle cliënten mogen monitoren. Alleen specifieke cliënten, en dan alleen onder bepaalde voorwaarden.

In de praktijk komt het hierop neer:

  • als je een specifiek kind wilt monitoren, moet er een redelijke verdenking zijn dat dat kind schadelijke contacten onderhoudt via internet;
  • er moet in ieder geval toestemming gegeven worden door de ouders, en eventueel ook door het kind zelf (bij 16 jaar of ouder);
  • de ouders en het kind moeten duidelijk geïnformeerd worden over: het doel van het monitoren (dus uitleggen waarom het nodig is), wát er precies gemonitord wordt, wat er wordt vastgelegd, en wat hun rechten zijn (zoals: het recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens);
  • de instelling moet een internet-protocol opstellen (en hanteren) met informatie voor de ouders en de kinderen.

Overigens heeft het, los van de juridische aspecten, ook weinig zin om stiekem – zonder overleg en zonder toestemming – te controleren wat een kind allemaal uitspookt op sociale media. Want stél dat je iets zorgwekkends ziet, hoe bespreek je dat dan? Je kunt immers niet zeggen waar je die informatie vandaan hebt, omdat je dan de (vertrouwens-)relatie ernstig beschadigt, en een adequate begeleiding nauwelijks meer mogelijk is.

Meer informatie

Voor meer informatie, zie o.a.: LVB-jeugd en sociale media – Rapport over jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) en de risico's van sociale media (Kennisnet, 2014).

Ook kunt u contact opnemen met Bureau Jeugd & Media als u behoefte heeft aan bijscholing van u en uw collega's.

U kunt hieronder reageren op het artikel of u kunt zelf een vraag stellen aan een deskundige. Lees voor het stellen van een vraag ons privacystatement.

Reageer