Leeftijd:

10-12 jaar

Trefwoorden:

sociale media, TikTok,

Mijn dochter van 11 heeft op het schoolplein tijdens de pauze een filmpje gezien met een groepje klasgenoten. Het stond op TikTok, met de waarschuwing om niet te kijken. Natuurlijk werd er toch op geklikt en opende een live stream. In dat filmpje praatte een man over zelfmoord en vervolgens schoot hij zichzelf door zijn hoofd. Mijn dochter durft nu niet meer te gaan slapen.

Mijn vraag: hoe ga ik hiermee om? We hebben er uitgebreid over gepraat en ik ben naast haar gaan slapen. Moet dit met de school besproken worden? Met de andere ouders? Hoe kan ik voorkomen dat ze nog meer van deze filmpjes te zien krijgt? Ze wilde het niet zien maar volgens haar keek iedereen en wist ze niet wat er komen ging…

Het antwoord van de deskundige

Wat een nare ervaring moet dit voor uw dochter zijn geweest. Zij is overigens niet de enige die dit is overkomen. Talloze kinderen wereldwijd hebben het gezien (het begon op Facebook, en is daarna doorgeplaatst op TikTok). Het was natuurlijk een schok voor haar, maar daar komt ze wel overheen. De meeste kinderen zijn veerkrachtig en flexibel en kunnen wel een stootje hebben. Daar worden ze ook sterker van. Pas wanneer ze voortdurig worden blootgesteld aan schokkende dingen, kan dat schadelijke effecten op de langere termijn hebben.

Op dit moment is het vooral belangrijk dat u haar een gevoel van veiligheid teruggeeft, dat ze even is kwijtgeraakt. Dat kan inderdaad door erover te praten. En als het haar troost en steun gaf dat u een paar dagen bij haar sliep is dat natuurlijk ook goed. Kortom: wat u deed was prima.

School en andere ouders erbij betrekken

U vroeg of dit met de school besproken moet worden. Ja! Het is echt belangrijk om de school hierbij te betrekken. De school zal hierover met de leerlingen in gesprek moeten gaan. En als de school dat zelf niet kan, om wat voor reden dan ook, zal er iemand van buiten ingeschakeld moeten worden. Bijvoorbeeld iemand van de plaatselijke GGD. Ook kan de school overwegen om de hulp van een organisatie als Bureau Jeugd & Media in te roepen voor een gastles. De school moet ook de (andere) ouders erbij betrekken. Die moeten hiervan weten en er met hun kinderen over praten.

Telefoongebruik op de basisschool

Verder vroegen we ons af waarom de school het eigenlijk toestaat dat de leerlingen in de pauze, op het schoolplein, hun telefoons mogen gebruiken. Wat is het idee daarachter? Met name omdat het hier om jonge kinderen (in de basisschoolleeftijd) gaat. Of ís er helemaal geen idee en dus ook geen beleid dat ze tijdens schooluren hun telefoon niet mogen gebruiken?

En als er wél beleid is, bijvoorbeeld dat alleen het gebruik tijdens de lessen verboden is maar daarbuiten niet, dan zal de school controle moeten houden over wat de leerlingen ermee doen. Doet de school dat niet, dan werkt dat ook (onzichtbaar) online pesten in de hand. En bovendien is de pauze toch bedoeld om te bewegen en met elkaar te spelen, zou je zeggen...

Breder aanpakken

Tot slot: dit soort dingen gebeuren nu eenmaal. En er is nog veel meer te zien wat niet geschikt, of zelfs schadelijk is voor kinderen. Ook via WhatsApp, Instagram, Snapchat, etc. zien ze dingen die niet voor hen bestemd zijn. Kinderen zoeken grenzen op, onder andere om zichzelf en elkaar te leren kennen. Maar die grenzen moeten wel duidelijk zijn. Daarom is het belangrijk dat volwassenen aangeven waar die grenzen liggen.

De school van uw dochter moet het dus breder aanpakken dan alleen reageren op dit toevallige incident. Met goed mediabeleid (wat mag wel en wat mag niet), en lessen in mediawijsheid. Maar ook de ouders hebben een taak, met mediaopvoeding thuis. Dit alles om kinderen te leren hoe ze problemen kunnen voorkomen, en wat ze moeten doen als er iets mis gaat.

Heel veel Succes!

Naschrift

We hebben het niet vermeld in ons antwoord aan deze moeder, omdat dat een beetje mosterd na de maaltijd zou zijn, maar wat hier gebeurd is, is nou precies een van de redenen waarom het toch niet zo handig is om basisschoolkinderen gebruik te laten maken van socialmedia-platforms die doorgaans een minimumleeftijd van 13 jaar hanteren. Zelfs bij TikTok, dat velen als lief en aardig beschouwen, kan het dus mis gaan.

We realiseren ons terdege dat heel veel basisschoolkinderen nu eenmaal op TikTok (of andere socialmedia-platforms) zitten en dat niet meedoen een vorm van sociale buitensluiting betekent, wat ook niet goed voor ze is. Maar dat is dus een afweging, waar je in ieder geval goed over moet nadenken.

U kunt hieronder reageren op het artikel of u kunt zelf een vraag stellen aan een deskundige. Lees voor het stellen van een vraag ons privacystatement.

Reageer