Leeftijd:

7-9 jaar

Categorie:

Juridisch , Privacy

Trefwoorden:

quitclaim, school, filmopnames

Bij mijn dochter (8 jaar) werden in de klas filmopnames gemaakt voor de afstudeeropdracht van de meester. Voor het filmen is een commercieel mediabedrijf ingehuurd. Wij moesten 'even' een no quit claim tekenen [de jargonterm is 'quitclaim'-red.] en zonder enig voorbehoud afzien van alle rechten op het gemaakte materiaal.

In het contract werd niet verteld wat zij er tegenover zetten, zoals: alleen gebruik maken van het materiaal voor het beschreven doel ('educatief in een besloten omgeving', dat stond op een ander blaadje) en dat zij zorgvuldig met de beelden omgaan, en ze niet ter beschikking stellen of verkopen aan derden.

Veel ouders hebben maar getekend omdat ze hun kind niet in een uitzonderingspositie wilden brengen. Wijzelf hebben uiteindelijk niet getekend omdat we het onbehoorlijk vonden. Terwijl we het project zelf eigenlijk prima vonden. Hoewel we het wel sneu vonden voor onze dochter natuurlijk.

Mag je als ouder niet verwachten – van een basisschool en een commerciële partij – dat ze hier fatsoenlijke afspraken over maken?

Het antwoord van de deskundige

Natúúrlijk mocht u verwachten van beide partijen dat ze hier beter mee omgegaan zouden zijn. Vooral van de school eigenlijk, omdat die u zou moeten behoeden voor dit soort narigheid. U vertrouwt uw kind immers toe aan de school (niet zomaar, omdat u dat zelf zo leuk vindt, maar ook op grond van de leerplichtwet), waardoor u ervan uit mag gaan dat zij goed voor hun leerlingen zorgen. En dat ze de leerlingen zullen behoeden voor al dan niet commerciële bedreigingen. Maar ook de filmproducent heeft hier steken laten vallen, omdat ze een standaard-contractje hebben gebruikt, waar eigenlijk iets veel specifiekers nodig was geweest.

We zullen dit toelichten vanuit twee kanten: het juridisch perspectief en het ouder-perspectief.

Juridisch perspectief

Een quitclaim in de fotografie- en filmindustrie is een standaardcontractje dat modellen en figuranten geacht worden te tekenen. Zo weet de opdrachtgever dat het model nooit zal klagen over het gebruik van zijn of haar portret in de media. Soms zijn quitclaims 'beperkt': bijvoorbeeld alleen voor modereportages, of alleen voor tijdschriften. Maar meestal zijn ze 'ónbeperkt': "Doe er alles mee wat je wil, tot in de eeuwigheid".

Een professioneel model of een ervaren figurant kent zo'n contract, en weet waar hij of zij aan begint. Maar een gemiddelde ouder van een schoolgaand kind kent dit niet, en hóeft dat ook niet te kennen. Er was dus beslist meer uitleg nodig geweest over wat er gaat gebeuren en wat zo'n contract betekent.

Er is een juridische oplossing. Ook al heb je toestemming gegeven voor gebruik van het portret van een kind, dan kan die toestemming altijd worden ingetrokken. Oók als je het contract getekend hebt. Dat staat in artikel 5 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Maar beter is het om naar de school te stappen, en daar de klacht neer te leggen. Die kan dan als opdrachtgever een duidelijker signaal afgeven – bijvoorbeeld door de rekening niet te betalen – tenzij de videoproducent meldt dat ze verder niets met de foto's of video-opnamen zullen doen.

Ouder-perspectief

Dat is dus goed nieuws, dat je als ouders altijd nog je toestemming kunt intrekken, ook al had je zo'n quitclaim getekend.

Maar het belangrijkste is dat u volkomen gelijk heeft dat de school in gebreke is gebleven. Die heeft niet goed opgelet, en had uit naam van de ouders een goed contract moeten uitonderhandelen, zodanig dat het niet meer dat standaardcontract van de videoproducent was (dat gericht is op modellen en figuranten, en niet op schoolgaande kinderen), maar een contract dat precies de elementen bevat die u zelf al noemde. Zoals dat de beelden alleen voor educatieve doeleinden gebruikt mogen worden, en niet verder verspreid of doorverkocht mogen worden, etc.

Misschien is het inmiddels al te laat, maar ons advies zou zijn om alsnog aan de school te vragen of zij ervoor willen zorgen dat er een beter contract komt. (Waarbij u aangeeft wat er volgens u in zou moeten staan.) Dan kunt u alsnog tekenen, en kan uw dochter alsnog gezellig meedoen. Vanzelfsprekend zou dan het oorspronkelijke contract komen te vervallen, en moeten de andere ouders nog even het nieuwe contract tekenen.

Succes gewenst!

U kunt hieronder reageren op het artikel of u kunt zelf een vraag stellen aan een deskundige. Lees voor het stellen van een vraag ons privacystatement.

Reageer