Leeftijd:

13-16 jaar

Categorie:

Geld , Juridisch , Sociale media

Trefwoorden:

Instagram

Onze zoon van 13 heeft via Instagram spullen te koop aangeboden van een nep-merk. Hij heeft ze verwijderd nadat de merkeigenaar aangaf dat dit niet mocht. Maar zoon had ook een geïnteresseerde, en heeft zijn adres doorgegeven. Nu komt er een brief binnen dat wij 750 euro schadeloosstelling moeten betalen aan het eigenlijke merk van de artikelen. Wat raadt u ons aan?

Het antwoord van de deskundige

Wat een vervelende situatie... Heel vervelend zelfs, vanwege het hoge bedrag. Uw zoon zat helaas fout, en dit zijn dan de consequenties. Het bedrijf dat de eigenaar van het echte merk is, moet dit nu eenmaal doen om zijn bezit te beschermen. En ze hebben wel degelijk schade geleden. (Al is 750 euro waarschijnlijk een slag in de lucht. Het is altijd heel moeilijk om precies te bepalen hoe hoog de geleden schade nu werkelijk was.)

Wat kun je doen?

Heeft u een AVP (aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, in de volksmond ook wel "WA-verzekering" genoemd)? Dan zou u bij de verzekeraar kunnen vragen of deze schade geheel of gedeeltelijk gedekt wordt. Zo niet (dus als u geen AVP heeft, of als deze schade niet gedekt wordt), dan kunt u het beste juridisch advies inwinnen hoe het nu verder moet. Er zou bijvoorbeeld het volgende geadviseerd kunnen worden:

  • gewoon het hele bedrag betalen;
  • of volstaan met alleen de eigen winst betalen en dan afwachten wat er verder gebeurt;
  • of proberen om in overleg met de merkeigenaar het bedrag omlaag te krijgen;
  • of de zaak laten voorkomen bij een rechter.

U kunt daartoe contact opnemen met Juridisch Loket 0900 - 8020 (10 ct p/m) Bereikbaar: op werkdagen van 09.00 tot 20.00 uur. Mocht het Juridisch Loket geen bevredigend antwoord kunnen geven, dan kunt u contact opnemen met de Jurofoon 0900 - 1411 (80 ct p/m) Bereikbaar: op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur.

Opvoedkundig

Tot zover de juridische aspecten. Wat de opvoedkundige kant van de zaak betreft: dit is in ieder geval een (dure) les voor uw zoon. Als er uiteindelijk toch betaald moet worden, heeft hij waarschijnlijk niet voldoende geld om de schade zelf te betalen. Dan zult u als ouders moeten bijspringen. Vervolgens zullen jullie dan een terugbetalingsregeling moeten afspreken (voor het volledige bedrag of een bepaald deel daarvan).

Succes!

U kunt hieronder reageren op het artikel of u kunt zelf een vraag stellen aan een deskundige. Lees voor het stellen van een vraag ons privacystatement.

Reageer