Mijn zoon van 11 heeft o.a.: Instagram, Snapchat, en twee e-mailadressen. Onlangs heeft hij de wachtwoorden van Snapchat en één van die e-mailadressen veranderd, en niet met mij gedeeld.

Wat is een goede leeftijd dat een kind zijn wachtwoorden niet meer deelt met zijn ouders?

Het antwoord van de deskundige

Het begin van de puberteit is precies de leeftijd waarop kinderen dit soort gedrag gaan vertonen. Het is normaal, en het is ook goed om die beginnende – en later nog verder toenemende – behoefte aan privacy te respecteren, omdat het bijdraagt aan een gezonde ontwikkeling. Om precies te zijn: de autonomie-ontwikkeling. Daarbij is het belangrijk om je te realiseren dat je kind niet per se iets te verbergen heeft, maar gewoon iets voor zichzelf wil hebben.

Eigenlijk oefenen ze, ongemerkt, al vanaf heel jonge leeftijd hiermee. Onder andere door verstoppertje te spelen, waarbij je verblijfplaats 'geheim' is. Of door een dagboekje (met een slotje!) bij te houden, waarin heel persoonlijke 'geheimen' aan het papier worden toevertrouwd. Dat alles draagt bij aan de autonomie-ontwikkeling, oftewel: stapje voor stapje steeds zelfstandiger worden.

Leeftijdsadvies

In principe luidt ons leeftijdsadvies voor het niet meer delen van wachtwoorden: 'zodra een kind naar de middelbare school gaat, dus rond 12 jaar'. Maar in uw geval zou dat 11 jaar kunnen zijn, als u denkt dat hij eraan toe is. Bij andere kinderen zou het juist weer wat later kunnen zijn.

Het hangt er immers wel vanaf om wat voor kind het gaat. Bijvoorbeeld: of het kind nog heel speels is of niet meer, hoe verantwoordelijk het kind zich gedraagt, of er al dan niet sprake is van een psychiatrische stoornis, of er al dan niet sprake is van een lage intelligentie, enzovoorts. Ouders kunnen dit heel goed zelf beoordelen. Die kennen hun eigen kind immers het best.

Aanvullend advies

Maar naast 'privacy' speelt ook 'veiligheid' een rol. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat een puber van een jaar of 14, 15 opeens een nacht wegblijft. Dan wil je als ouders natuurlijk nagaan waar je kind zou kunnen zijn, wat mogelijk te achterhalen valt via zijn of haar e-mail of social media accounts. In dat geval is het belangrijk om de wachtwoorden te hebben, anders kom je er niet in.

Ons aanvullende advies luidt dan ook om af te spreken dat je wel de wachtwoorden krijgt (tot een jaar of 15 à 16), of dat je weet waar je ze kunt vinden, maar dat je belooft er geen gebruik van te maken, behalve in absolute noodgevallen. Zeg er dus duidelijk bij dat het alleen maar bedoeld is als veiligheidsklep, en beslist niet als controlemiddel. Júist omdat je begrijpt dat hij behoefte heeft om iets voor zichzelf te hebben.

U kunt hieronder reageren op het artikel of u kunt zelf een vraag stellen aan een deskundige. Lees voor het stellen van een vraag ons privacystatement.

Reageer