Leeftijd:

0-18 jaar

Categorie:

Geschiktheid , Gamen , Geweld

Mijn zoon van 13 is een grote fan van het spel 'Nigthmares from the deep'. Volgens Microsoft is dit spel Pegi 12 (kan dus geen kwaad). Onlangs vroeg hij mij of hij deel 2 mocht downloaden. Bij de leeftijd dáárvan zag ik Pegi 16 staan.

Omdat Microsoft het spel zelf een rating geeft, vroeg ik mij af of dit spel echt 16+ is. En zo ja, waarom dan wel?

Het antwoord van de deskundige

Pegi is – net als Kijkwijzer – een vorm van zelfregulering van de audiovisuele industrie. Pegi is voor games, en Kijkwijzer is voor films en tv-programma's. Elke producent keurt daarbij zijn eigen producten, op basis van een zeer gedetailleerde vragenlijst, die is opgesteld door onafhankelijke wetenschappers.

Als de producent fouten maakt bij het classificeren (die geconstateerd kunnen worden op grond van steekproeven van de overkoepelende organisatie NICAM, of op grond van klachten van consumenten) kunnen er zeer hoge boetes – van duizenden of tienduizenden euro's – volgen. Die ook daadwerkelijk gegeven worden, als er iets fout is gegaan.

Nightmares from the Deep

Tot zover de achtergrond van Pegi en Kijkwijzer. Nu wat 'Nightmares from the Deep' betreft.

Op de site van Pegi (www.pegi.info) kun je altijd opzoeken waaróm een bepaalde game een bepaalde classificatie heeft gekregen. Er wordt gescoord op aspecten als seks, geweld, drugsgebruik, grof taalgebruik, discriminatie, etc. Het aspect dat het hoogste scoort, qua leeftijd, is bepalend voor de classificatie van de game als geheel.

Bij deel 1 was dat: 12 jaar, op grond van "Niet-levensecht geweld jegens menselijke personages." Bij deel 2 is dat 16 jaar geworden, op grond van "Levensecht geweld." (Die  'menselijke personages' die in deel 1 genoemd worden, leiden tot 12 jaar. Als het om geweld tegen niet-menselijke personages zou gaan, zoals Tom & Jerry, zou de leeftijd lager dan 12 zijn geworden.)

Samenvattend: deel 2 van Nightmares is dus heftiger dan deel 1, omdat het geweld realistischer is (en nog steeds gericht tegen menselijke personages). Je kunt er vanuit gaan dat de classificatie van 16 jaar klopt, ten eerste omdat de producent anders een hoge boete zou krijgen, en ten tweede omdat het natuurlijk niet in het belang is van een producent om de leeftijd 'te hoog' in te schatten. Een hogere leeftijd verkleint immers de doelgroep, en zorgt voor minder inkomsten.

Hoe kun je er het beste mee omgaan?

In principe raden we altijd aan om de classificaties van Pegi en Kijkwijzer serieus te nemen. Die classificaties zijn er niet voor niets, en ze zijn gebaseerd op gedegen wetenschappelijk onderzoek.

Maar anderzijds is zo'n classificatie natuurlijk wel gericht op een hele groep kinderen tegelijk, terwijl niet ieder kind hetzelfde is. Sommige kinderen zijn bijvoorbeeld gevoeliger voor geweld dan andere, of sneller te beïnvloeden, etc. En ouders kennen hun eigen kind natuurlijk beter dan Pegi of Kijkwijzer.

Daarnaast speelt ook de context (omgeving) een rol, oftewel de omstandigheden waaronder de game gespeeld wordt. Bijvoorbeeld:

  • in je eentje (kan gevaarlijk zijn, omdat je dan helemaal 'in' de game zit, zonder na te denken óver die game en wat daarin eigenlijk gebeurt),
  • met vriendjes (nog gevaarlijker, als ze elkaar gaan ophitsen),
  • of met af en toe de ouders erbij (wat de risico's weer wat verlaagt, omdat je dan kunt uitleggen dat je conflicten beter kunt oplossen met praten dan met vechten, etc.)

Aan u dus de keus... Maar los daarvan (of u het nu wel of niet toestaat): blijven praten met uw zoon, en af en toe meespelen, blijft altijd belangrijk. Bij alle games die hij speelt. Wees geïnteresseerd, vraag hem wat hij zo leuk vindt aan die game, vertel waarom u zelf bepaalde dingen afkeurt, etc.

En áls u besluit om het toch toe te staan (omdat u denkt dat uw zoon het wel aankan, en omdat u zelf af en toe meekijkt en meespeelt) laat hem dan aan u vertellen wat volgens hem het verschil is tussen deel 1 en deel 2, en waarom deel 1 voor 12 jaar was en deel 2 voor 16 jaar. Uit onderzoek is gebleken dat op deze manier nadenken óver games, de risico's verlaagt, en met name het geweld iets minder schadelijk maakt.

Kijk voor meer informatie over Kijkwijzer en Pegi op Opvoeden.nl.

Succes!

U kunt hieronder reageren op het artikel of u kunt zelf een vraag stellen aan een deskundige. Lees voor het stellen van een vraag ons privacystatement.

Reageer