Leeftijd:

13-16 jaar

Categorie:

Gamen , Geld , Geschiktheid

Trefwoorden:

Pegi, Homefront

Ik heb (alweer) een vraag over de leeftijdsgrenzen voor games. Mijn zoon van 15 mag van ons geen Xbox 360 games kopen van 16+ en 18+. Afgelopen zaterdag kocht hij een first person-shooter waar 15+ op stond: "Homefront" voor de Xbox 360. Het spel is dermate gewelddadig dat ik de PEGI site geraadpleegd heb. Daar staat heel duidelijk dat dit een spel is voor 18+ (met geweld tegen weerloze mensen). Het logo "15+" op het spel is van de BBFO (British rating system). Hoe kan dit? Eigenlijk wil ik het spel (dat al gespeeld is) terugbrengen en de winkel aansprakelijk stellen. Nederland gebruikt toch de Europese PEGI keuring, en niet die Britse? Sta ik dan in mijn recht?

Het antwoord van de deskundige

Uw zoon van 15 heeft zelfstandig de Xbox-game Homefront gekocht met de leeftijdsaanduiding 15+. Dat is een leeftijd die niet in Nederland voorkomt, maar de Britse classificatie. Zoals u terecht stelt, geldt in Nederland het Europese PEGI systeem, dat de leeftijden 3, 7, 12, 16 en 18 voor games hanteert.

Strafbaar

Winkels zijn verplicht zich bij de verkoop of verhuur te houden aan deze leeftijdsgrenzen, en bij 12-, 16- en 18-spellen de leeftijd van het kind na te vragen of te controleren. Dat geldt ook voor alle geïmporteerde producten. Als ze dat niet doen, zijn ze strafbaar volgens artikel 240a van het Wetboek van Strafrecht. Dat artikel bepaalt dat het niet is toegestaan om beeldmateriaal aan jeugdigen mee te geven dat hen geestelijk of lichamelijk schade kan toebrengen.

Training door Buro240a

Hoewel ik niet weet bij welke winkel uw zoon de game gekocht heeft, is het wel zo dat nagenoeg alle winkelketens en verkopers vallen onder het convenant dat het ministerie van Justitie enkele jaren geleden heeft getekend met de detailhandel. Als uitvloeisel van dit convenant wordt winkelpersoneel tegenwoordig door "Buro240a" getraind om ervoor te zorgen dat de regels zo goed mogelijk worden nageleefd. ("Buro240a" is een onderdeel van het Nicam, de organisatie die ook Kijkwijzer en Pegi doet.) Het had de verkoper naar mijn idee dus wel moeten opvallen dat op de verpakking van deze game geen PEGI leeftijd stond, maar een buitenlandse classificatie.

Klacht indienen en geld terugvragen

Op zijn minst kunt u dus een klacht indienen bij de winkel en uw geld terugvragen. U kunt hen daarbij wijzen op het convenant met Justitie. Daarnaast kunt u zich beroepen op het Burgerlijk Wetboek (BW), artikel 1:234. Dit zegt dat ouders aankopen van kinderen ongedaan mogen maken, tenzij die aankopen 'gebruikelijk' zijn voor mensen van die leeftijd. Het lijkt me dat een PEGI 18+ spel niet gebruikelijk is voor een 15-jarige, zodat de winkel de koop ongedaan moet maken en het aankoopbedrag moet teruggeven. Ook kan uw zoon zelf terug naar de winkel en "wegens dwaling" de koop ongedaan laten maken. Hij dacht immers dat het een 15+ spel was (dat hij mocht spelen) maar hij is gebrekkig voorgelicht. De winkel had de zorgplicht om de juiste PEGI keuring te vermelden en dat is niet gebeurd. Uw zoon mag zich dus op dwaling beroepen (art. 6:228 BW) en zo zijn geld terugeisen.

Aangifte doen

Het is ook mogelijk om aangifte te doen bij de politie of bij Verispect, een bureau dat door de minister van Justitie is aangewezen om het convenant te handhaven. Informatie over de wijze waarop de aangifte verloopt, vindt u op www.agentschaptelecom.nl.

Contact opnemen met Buro240a

Tenslotte zou ik u adviseren om contact op te nemen met Buro240a. Zij willen graag meehelpen om ervoor te zorgen dat dit soort incidenten niet vaker voorkomt. Daarvoor moeten zij wel weten om welke winkel het gaat. U kunt Buro240a bereiken via www.buro240a.nl of telefonisch op 035-6460860.

U kunt hieronder reageren op het artikel of u kunt zelf een vraag stellen aan een deskundige. Lees voor het stellen van een vraag ons privacystatement.

Reageer