Sommige kinderen kunnen wat meer moeite hebben met mediagebruik dan andere kinderen. Zoals:

  • kinderen met ADHD;
  • kinderen met ASS (stoornissen in het autisme-spectrum);
  • en kinderen met een (licht-) verstandelijke beperking.

Dat levert dus een extra uitdaging. Bijvoorbeeld op gebieden als: verslavingsgevoeligheid, beïnvloedbaarheid, druk gedrag, en het vermengen van fantasie en werkelijkheid.

De bijbehorende vragen komen hieronder aan de orde.

Let op:

  • als er sprake is van game-verslaving (of een vermoeden daarvan), dan is er meestal een onderliggend probleem. Zoals: gepest worden, of een stoornis in het autisme-spectrum;
  • voor problematisch gamen en autisme, zie: Gamen en Autisme, van Erno Mijland en Herm Kisjes;
  • tussen ADHD-symptomen en gewelddadige games blijkt een wisselwerking te bestaan. Daar is kortgeleden een proefschrift over verschenen.